Uitgelicht

samen gaan zin geven mode kunst dood diplomatie

Waarheid Waar is dat wat je gelooft. Geloof wordt geboren in de wil, de wens, de hoop die voort komt uit overlevingsdrang en is begrensd door wat men ten hoogste kan verdragen. Aldus wordt waar wat men behoeft. Als maatwerk. In een psychosomatisch proces dat zich afspeelt op en rond het gehele zenuwstelsel. Zo vermoed … Doorgaan met het lezen van samen gaan zin geven mode kunst dood diplomatie

Uitgelicht

vrijheid als verpakking

Zoals in economische beschouwingen wordt uitgegaan van een vrij kiezende klant, zo zou ons democratisch model drijven op een vrij kiezende burger. Beide uitgangspunten zijn nauwelijks realiter. Van vrij kiezen komt voor de burger net zo min als voor de consument veel terecht. De bedoelde vrijheid wordt als een wassen neus aangepraat in economische en staatsrechtelijk modellen. Op … Doorgaan met het lezen van vrijheid als verpakking

Het Neofeodaal

Het Neofeodaal. De stuwmeren vol geld van de 1% superrijken worden gevuld door neerslag, gletsjers en watervallen teweeg gebracht vanuit het burgerlijk recht. De weeffout waaraan de wereldgemeenschap anno 2018 die 1% tegenover miljarden onvrijen te danken heeft, wordt gevormd door juridische bouwsels die worden aangereikt vanuit het burgerlijk recht en die zijn opgerekt, afgestemd … Doorgaan met het lezen van Het Neofeodaal

De voordeur, de schutsluis

Tussen eigen en openbaar. De voordeur van de woning scheidt twee werelden. Daarbinnen zijn de bewoners op zichzelf en zoveel mogelijk ontheven van plichten. Tegen geweld dreigen strafwetten en het burenrecht trekt er wat grenzen maar voor het overige is ongebondenheid troef. Op zichzelf en op elkaar aangewezen. Protocol en beleefdheden zijn er minimaal en … Doorgaan met het lezen van De voordeur, de schutsluis

Buiten spel in openbaar bestuur

Babbelonië : een bestuurdersperspectief of wegwezen uit de regiekamer. Kort na WOII draaide de democratie in Nederland in zekere zin op zijn best. De bevolking was al vertrouwd met een rechtsstatelijke samenleving ook al verloor de huwende vrouw tot 1956 haar handelingsbekwaamheid, maar zelfs de onvolprezen Thorbecke stond weinig meer voor ogen dan censuskiesrecht. De … Doorgaan met het lezen van Buiten spel in openbaar bestuur

Aan Reinhart S. Pleidooi voor een roes.

Hallo Reinhart, Eén van de twee waarlijke verslagen over aan-de-drank-zijn heb ik van jou. De andere kwam van Rudi S, ook ooit inwoner van Zierikzee. Je had enkele meerjarige periodes in je leven waarin je mateloos dronk, hoewel je daar als fijnzinnig mens keurig en vergoelijkend over kon praten. Je hebt ook jarenlange periodes ‘droog’ … Doorgaan met het lezen van Aan Reinhart S. Pleidooi voor een roes.

De huivering mens en zijn taal de eerste persoon enkelvoud

DE DRIVERS SEAT; DE EERSTE PERSOON ENKELVOUD; EEN WAARSCHUWING VOORAF. Waarschuwing: Metaforen en denkmodellen zijn als 'bouwsteigers' evenzeer onvermijdelijk als misleidend en het is zaak ze los te laten nadat zij hun werk hebben gedaan. Zodra de bouw van het denkbeeld voldoende is gevorderd kunnen de hulpmaterialen weg zoals partituren niet meer zijn dan een skelet en het … Doorgaan met het lezen van De huivering mens en zijn taal de eerste persoon enkelvoud